SlideShow 01, CA
SlideShow 02
SlideShow 03
SlideShow 04
การสัมมนาบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558
โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ