SlideShow 01, CA
SlideShow 02
SlideShow 03
SlideShow 04
การสัมมนากรรมการรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ